PTZ - PRŞ : 12:00 - 20:00 | CTS : 10:00 - 20:00
0212 230 44 04
info@rehabayar.com
0212 230 44 04

Yayınlar

A- ULUSLAR ARASI YAYIN ve ETKİNLİKLER

 

I-  SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 • 1. Bayoğlu B., Karacetin G., Cengiz M., Demir T., Kocabaşoğlu N., Uysal O., Bayar R., Balcioğlu İ., "Serotonin-2a Receptor And Catechol-O-Methyltransferase Polymorphisms In Panic Disorder", PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, vol.36, pp.5-10, 2012
 • 2. Bayoğlu B., Cengiz M., Karaçetin G., Uysal Ö., Kocabaşoğlu N., Bayar M.R., Balcioğlu İ., "Genetic Polymorphism Of Angiotensin I-Converting Enzyme (Ace), But Not Angiotensin Ii Type I Receptor (Atr1), Has A Gender-Specific Role In Panic Disorder.", PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, vol.66, pp.130-7, 2012
 • 3. Karaçetin G., Bayoğlu B., Cengiz M., Demir T., Kocabaşoğlu N., Uysal Ö., Bayar M.R., Balcioğlu İ., "Serotonin-2a Receptor And Catechol-O-Methyl Transferase Polymorphisms In Panic Disorder", Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, vol.36, pp.5-10, 2012
 • 4. Bayoğlu B., Cengiz M., Karacetin G., Uysal O., Kocabaşoğlu N., Bayar R., Balcioğlu İ., "Genetic Polymorphism Of Angiotensin I-Converting Enzyme (Ace), But Not Angiotensin Ii Type I Receptor (Atr1), Has A Gender-Specific Role In Panic Disorder", PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, vol.66, pp.130-137, 2012
 • 5. Yüksel P, Alpay N, Babur C, Bayar R, Saribaş S, Karaköse AR, Aksoy C, Aslan M, Mehmetali S, Kılıç S, Balcıoğlu I, Hamanca Ö, Dirican A. Kücükbasmacı O, Oner A, Mamal Torun M and Kocazeybek B. The role of latent toxoplasmosis in the aetiopathogenesis of schizophrenia- the risc factor or indication of contact with cat) Folia Parasitologica 57(2):121-128,2010
 • 6. Bayar R, Poyraz BC, Aksoy-Poyraz C, Arıkan MK. Reducing mentall illness stigma in mental health professionals using a web-based approach. Isr J Psychiatry Related Sci Vol 46 No.3 (2009) 226-230
 • 7. Bayar R, Emül M, Zerdali H, Salihoğlu T, Duran A, Uğur M, Keleş I.Electrocardiogrphical P wave changes after electroconvulsive theraphy in patients with schizophrenia: A preliminary study. J ECT. Vol 25, No.1, March 2009; 26-30
 • 8. Karaçetin G, Bayar MR. Malign Catatonia, Treatment-resistant benzodiazepine but treated succesfully with electroconvulsive treatment: A case report.Bullutin of Clinical  Psychopharmacology 2009:19(Suppl. 1):S139-141
 • 9. Emul M, Dalkıran M, Samim S, Bayar R, Balcıoğlu I, Keles I. The influences of depression and venlafaxine use at therapeutic doses on atrial conduction. J Psychopharmacol Online First, published on May 30, 2008 as doi:10.1177/0269881108089590
 • 10. Gunduz A, Benbir G, Bayar R. Postictal Catatonia in a schizophrenic patient and electroconvulsive  treatment. Journal of ECT. 24(2):166-167, June 2008.
 • 11. Savrun BM, Arıkan K, Uysal O, Çetin G, Poyraz BC, Aksoy C, Bayar MR. Gender effect on attitudes towards the mentally ill: A survy of Turkish University Students. Isr J Psiychiatry Relat SCİ Vol 44 No. I (2007) 57-61
 • 12. Arıkan K, Boutros NN, Bozhuyuk E, Poyraz BC, Savrun BM, Bayar R, Gunduz A, Karaali- Savrun F, Yaman M. EEG correlates of startle reflex with reactivity to eye opening in psychiatric disorders: Preliminary results. Clin EEG Neurosci. 2006 Jul;37(3):230-4

 

II-   SCI  kapsamında olmayan uluslararası hakemli dergiler

 

 • 1. Turfaner N, Vannaker O, Bayar R, Islak C, Sipahioğlu F. A Variant of Ehlers-Danlos Manifesting as Manic Episode Cerrahpasa Medical Reviev 2007;15(1) :45-48

 

III-  Uluslararası  bilimsel toplantıda sunulan özeti yayınlanan posterler

 

 • 1. Özmen M, Bayar R, Çoban AD, Eker E. Elderly Liaisons. An Analysis and Comparison with Previous Referrals IPA 1998 Turkey program book p:46
 • 2. Arıkan K, Bayar R, Coban A. The Electroencephalogram in Chaotic Psychiatric Patients American Medical EEG Association and Americam Psychiatric Electrophysiology Association Joint Meeting 1998 Canada
 • 3. Bayar R, Kocabasoğlu N, Yargıc I, Sevim EM, Corapcıoğlu A. A multi-centered study evaluating  the effects of haloperidol and olanzapine on depressive symptoms in schizophrenic patients. The Journal of European ColleNeuropsychopharmacology. Abstract of the 18th ECNP Congress. 15(3); 474, Amsterdam, 2005
 • 4. Bayar R, Kocabasoğlu N, Benbir G. Obsessive Compulsive Disorder.A case report resistant to treatment.The 8th Annual Scientific Meeting of the European Associtation of Consultation Liasione Psychiatry. Supplementary Book. 143, İstanbul 2005
 • 5. Bayar R, Benbir G, “Monosympthomatic Hypochodriasis” or “Monosymthomatic Psychosis” in a Patient Complainig of Farting. The 8th Annual Scientific Meeting of the European Associtation of Consultation Liasione Psychiatry. Supplementary Book. 143-144, İstanbul 2005
 • 6. Bayar MR, Kocabasoğlu N, Bozhuyuk E, Poyraz BC, Uysal O, Arıkan MK. Generalized anxiety disorder and startle reactione. Clinical EEG and Neuroscience. Vol 36(3):237, 2005 
 • 7. Poyraz BC.Bozhuyuk E, Bayar MR, Uysal O, Arıkan MK. The effect of cognitive activators on startle reaction in Alzheimer’s Disease. Clinical EEG and Neuroscience. Vol 36(3):237, 2005
 • 8. Poyraz BC.Bozhuyuk E, Bayar MR, Uysal O, Arıkan MK. Panic disorder and startle reaction. Clinical EEG and Neuroscience. Vol 36(3):234, 2005
 • 9. Bozhuyuk E, Poyraz BC, Bayar MR, Uysal O, Arıkan MK. The effect of imipramin on startle reaction in patient with panic disorder. Clinical EEG and Neuroscience. Vol 36(3):235, 2005
 • 10. Yuksel P, Kocazeybek B, Alpay N, Babur C, Bayar R, Karakose AR, Aksoy C, Aslan M, Mehmetali S, Kılıc S, Balcıoğlu I, Hamanca O, Kucukbasmacı O, Oner YA, Dirican A. Establishing The Role of Latent Toxoplasmosisi in the Ethiopathogenesis of Schizophrenia. 13th ICID Abstract Book– Kuala Lumpur, Malaysia – June 19-22, 2008 Parasitology Session
 • 11. Cengiz M, Bayoğlu B, Kocabaşoğlu N, Bayar R, Karaçetin G, Balcıoğlu I. Serotonin-2A receptor and Catechol-O-methyltransferase polymorphisims in panic disorder. 8th Balcan Meeting on Human Genetics Abstract Book, p 60 Cavtat-Dubrovnic, Croatia, May 14-17 2009

 

B- ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER

 

I-  Kitap bölüm yazarlığı

 

 • 1. Cerrahpaşa Psikiyatri Kitabı. Editör Prof. Dr. Ertaç İlkay, Yard. Editörler : Prof. Dr. Fevzi Samuk, Prof. Dr. Musa Tosun, Doç. Dr. Mert Savrun. İstanbul Üniversitesi Basım Evi. 2002
  • a- Psikiyatrik Görüşme, Hasta Hekim İlişkileri, Psikiyatrik Muayene. Doç. Dr. Reha Bayar (121-136)
  • b- Kişilik Bozuklukları. Doç. Dr. Reha Bayar. (599-618)
 • 2. Medikal Açıdan Stres ve Çareleri. Editör İbrahim Balcıoğlu. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi no: 47. Aksu Dağıtım Ltd. Şirketi. Aralık 2005
  • a-Stres ve Madde Bağımlılığı. Doç. Dr. Reha Bayar (201-5)
 • 3. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Editörler Prof. Dr. Müfit Uğur, Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Süreki, ıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 62. Cemre Ofset Mart 2008-12-03
  • a-Obsesif Kompulsif Bozukluk. Doç. Dr. Reha Bayar. Mesut Yavuz (185-192)
  • b-Alkol Bağımlılığı. Doç. Dr. Reha Bayar Mesut yavuz (221-230)
 • 4. Bayar R, Premenstrüel Sendrom ve Anksiyete. Anksiyete Bozuklukları: Kaygı ve Şiddet, Editör Doç. Dr. Nesrin Dilbaz. Pozitif Matbaacılık, Ankara 2009, s:427-433

 

II-  Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar

 

 • 1. Doksat MK, Bayar R, Kökrek Z. Somatoform Ağrı Bozukluğu ve Vak’a örnekleri. Yeni Symposium 1992; 30(4): 53-62
 • 2. Doksat MK, Bayar R, Kızıltan G. Beş Vak’a Sebebiyle Hiperekpleksi Sendromları. Nöropsikiyatri Arşivi 1993; 30 (1): 254-258
 • 3. Bayar R, Doksat MK, Kızıltan G, Kızıltan M. Meige (Brueghel) Sendromu bir Tardif Distoni Vak’ası Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1993; 6 (1-2): 67-70
 • 4. Arıkan MK, Bayar R, Mırsal H, Şuer T, Kökrek Z. Tedaviye Dirençli Depresyon Düşünen Adam 1994; 7 (3): 55-58
 • 5. Doksat MK, Kızıltan G, Bayar R. Antipisikotiklerin Nisbeten Sık Rastlanan Yan Tesirleri ve Bunlarla Başa Çıkma Yöntemleri Yeni Symposium 1995; 33(1): 20-25
 • 6. Oral G, Tanman Ç, Bayar R, İlkay E, Ziyalar. A. Sokakta Yaşayan Evden Kaçmış Çocuklar ve Uçucu Madde Bağımlılığı Yeni Symposium 1995; 33(2-3): 73-79
 • 7. Doksat MK, Bayar R, Koçak P, Arıcı A. Monosemptomatik Hipokondriyazis Kavramı ve Bu Tanıyı Alan Vak’aların Klinik Özellikleri Yeni Symposium 1996; 34(3-4): 51-54
 • 8. Bayar R. Doksat MK, Kocabaşoğlu N. Obsesif Kompulsif Bozuklukla Komorbid Kişilik Bozuklukları Yeni Symposium 1998; 36(3-4) : 69-71
 • 9. Bayar R, Doksat MK, Oral G. Sosyal Fobi’yle Komorbid Kişilik Bozuklukları Yeni Symposium 1999; 37(1-2): 3-5
 • 10. Kocabaşoğlu N, Konuk N, Öztürk S, Bayar R. Akut Faz Proteinleri, İmmünite ve Depresyon İlişkisi Üzerine Kontrollü Bir Çalışma Yeni Symposium 2000; 38 (3) : 83-87
 • 11. Bayar R, Kocabaşoğlu N, Aksoy F. Baş Ağrısı Şikayeti İle Polikliniğe Başvuran Bir Grup Hastanın Tanısal Yönden Değerlendirilmesi Yeni Symposium 2000; 38 (4): 171-173

 

III-  Ulusal bilimsel toplantılarda tam metni yayınlanan konuşma

 

 • 1. Bayar R. Posttravmatik Stres Bozukluğu’nun Etyopatolojisinde Organik Fatörler ve Farmakolojik Tedavi. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri  2000 Edirne Tam metin kitabı  s:100-102. 
 • 2. Bayar R. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Komorbidite. Cerrahpaşa Psikiyatri    Anksiyete Seminerleri I Editör Doç. Dr. Neşe Kocabaşoğlu , İstanbul, 2002. s:82-85.
 • 3. Bayar R, Özdemir A. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ile Anksiyete İlişkileri Cerrahpaşa Psikiyatri Anksiyete Seminerleri III  Editör Prof Dr. Neşe Kocabaşoğlu İstanbul 2007s:36-45

 

IV-  Ulusal bilimsel toplantılarda özeti yayınlanan konuşma

 

 • 1. Bayar R. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Epidemiyoloji. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2006 İstanbul. Kongre Kitabı s:107

 

V- Ulusal bilimsel toplantılarda metni veya özeti yayınlanan poster

 

 • 1. Bayar R, Kocabaşoğlu N, Çam Belma, Gözükırmızı E. Kompleks Semptomatolojili  Parsiyel Nöbet Geçiren Hastaların Kişilik Özellikleri. XXII. Ulusal psikiyatri ve nöroloji Bilimleri Kongresi Bilimsel Kitabı. Ege Üniv Basımevi İzmir 1988: 255-259
 • 2. Arıkan MK, Bayar R, Mırsal H, Kayhan S, Şuer T, Huseyin M. Bir Grup Klinik Hastasının Deskriptif Analizi. III. Anadolu Psikiyatri Günleri Bildiri Özetleri 1994 s:7
 • 3. Arıkan MK, Bayar R, Mırsal H, Kayhan S, Şuer T, Huseyin M. Bir Grup Poliklinik Hastasının Deskriptif Analizi. III. Anadolu Psikiyatri Günleri Bildiri Özetleri 1994 s:7
 • 4. Oral G, Tanman Ç, Bayar R, Özmen M, İlkay E. Ası ile intihar sonucu ölümlerin istatksel değerlendirilmesi. III. Anadolu Psikiyatri Günleri Bildiri Özetleri 1994 s:11
 • 5. Kocabaşoğlu N, Özmen M, Bayar R, Balcıoğlu İ. Major depresyonda akut faz proteinleri. III. Anadolu Psikiyatri Günleri Bildiri Özetleri 1994 s:20
 • 6. Bayar R, Kocabaşoğlu N, Aksoy F. Baş ağrısı hastalarında psikiyatrik değerlendirme. III. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Serbest bildiri özet kitabı 1994 s:17
 • 7. Kocabaşoğlu N, Bayar R, Adölesan bir populasyonda panik bozukluğunun psikososyal boyutunun incelenmesi. IV. Anadolu Psikiyatri Günleri Bilimsel Çalışmalar Kitabı 1995 s:7
 • 8. Bayar R, Kocabaşoğlu N. Obsesif kompulsif bozukluk tanısı alan bir grup hastanın epidemiyolojik ve semptomatolojik açıdan incelenmesi. IV. Anadolu Psikiyatri Günleri Bilimsel Çalışmalar Kitabı 1995 s:7
 • 9. Bayar R, Doksat MK, Koçak P, Arıcı A. Sosyal fobi tanısı almış bir grup hastanın semptomatolojik ve epidemiyolojik özellikleri. Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Sempozyumu Bildiri özet Kitabı 1996 s:23 
 • 10. Bayar R, Doksat MK, Oral G. Sosyal fobi ve panik bozukluğunda suisid düşüncesi, girişimi ve depresyon ilişkisi. Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Sempozyumu Bildiri özet Kitabı 1996 s:24
 • 11. Bayar R, Doksat MK, Oral G. Sosyal fobi ve panik bozukluğunda kaçıngan kişilik özellikleri Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Sempozyumu Bildiri özet Kitabı 1996 s:25
 • 12. Bayar R, Doksat MK, Oral G. Sosyal fobi, panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozuklukta komorbidite. Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Sempozyumu Bildiri özet Kitabı 1996 s:25  
 • 13. Kocabaşoğlu N, Bayar R, Çoban AD, Uludüz D. Anksiyete Bozuklukları Polikliniğimizde izlenen 229 hastanın sosyodemografik özellikleri ile tanıları, sağaltım özellikleri ve binişikliğin sağaltıma etkisi. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı 2000 s:73 
 • 14. Bayar R, Kocabaşoğlu N. Şizofrenik hastaların depresif semptomları üzerine haloperidol ve risperdon’un etkileri. 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı 2002 s:147 
 • 15. Turfaner N, Halaç M, Can G, Özçelik D, Benbir G, Bayar R. Kadınlarda kan-kurşun düzeyleri ile depresyon –anksiyete skorları ilişkisi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet kitabı 2005 Erzurum. s: 221-222

 

VI-  Ulusal bilimsel  dergilerde  Danışmanlık

 

 • 1. Yeni Symposium Dergisi’nde Danışmanlık
 • 2. Türkiye’de Psikiyatri Dergisi’nde Danışmanlik

 

C- ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

 • 1. Panik bozuklukluğu olan kişilerde serotonin HT2A reseptör polimorfizmi ve COMT polimorfizmleri arasındaki ilişki. Proje Başvuru Tarihi : 22/01/2008 Proje Numarası : 2060.  Araştırıcı.
 • 2. Sanofi-Aventis. Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda 100mg Dozundaki Saredudantin Etkinliğini, Güvenliğini ve Tolerabiletisini Değerlendirmek için, Essitalopramın Aktif Kontrol Olduğu, Sekiz Haftalık, Çokuluslu, Çokmerkezli, Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü bir Çalışma. (Protokol No: EFC558). 2007.  Araştırıcı
 • 3. Bir ikinci jenerasyon antipsikotik monoterapiden bir başka ikinci jenerasyon antipsikotik monoterapiye değiştirme, değiştirme nedenleri ve klinik gidişatın değerlendirilmesi ile ilgili çok merkezli, prospektif, gözlemsel bir kayıt çalışması. StarS (Direg_L_03381). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul Onayı: 23 Haziran 2008, karar no: 246. Araştırı

 

1. Tez danışmanlığı

 

 • Farmakoterapi Gören Şizofrenlerde Kognitif Davranışcı Terapinin Terapötik Etkisi  Yüksek Lisans Tezi  Sezer SERT, tez danışmanı Doç Dr. Reha Bayar İstanbul 2003 
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Konmuş Hastaların Nöropsikiyatrik Değerlendirilmesi ve Klinik Belirtiler Göre Sınıflandırılmış OKB Alt Grupları Arasında Bilişsel İşlevlerin Karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi Dr. Armağan ÖZDEMİR, tez danışmanı Doç. Dr Reha Bayar  İstanbul 2007

 

İletişim

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0212 230 44 04
  Halaskargazi Cad. Sema Apt. No:119 Kat:3 Daire: 6 Osmanbey / Şişli / İstanbul

Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.